การศึกษาทางจลน์ศาสตร์การหืนของน้ำมันฟักข้าว

Publish Year National Conference 1
2016 exเฉลิมพร ปัญจาสุธารส , inดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาทางจลน์ศาสตร์การหืนของน้ามันฟักข้าว", การประชุมทางวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 2 FENETT 2016 Food Engineering Network of Thailand' 2016 Conference (FENETT'2016)ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 19 เมษายน 2559 , 19 เมษายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย