การพัฒนาอนุภาคขนาดนาโนอเนกประสงค์สำหรับงานการวินิจฉัยและรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า

  • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

  • ชุดโครงการ

  • 2558 (2558-2559)

  • inนายฤทธี มีสัตย์, อาจารย์

  • inนายฤทธี มีสัตย์, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี