การใช้ Text Classifier ในการค้นหา Fault-Prone Byte-Code

Publish Year International Conference 1
2015 exTsuyoshi Fujiwara, exOsamu Mizuno, inดร.ภัทร ลีลาพฤทธิ์, รองศาสตราจารย์, "Fault-prone Byte-code Detection Using Text Classifier", 1st International Workshop on Processes, Methods and Tools for Engineering Embedded Systems (PROMOTE 2015), 2 ธันวาคม 2015, Bozen-Bolzano สาธารณรัฐอิตาลี