การพัฒนาแบบจำลองเครือข่ายเมแทบอลิซึมของ Mucor circinelloides และการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกลุ่มโอลิเอจินัส

Publish Year International Journal 5
2019 exYang, J., exLi, S., exKabir Khan, M.A., exGarre, V., inนางสาววรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์, exSong, Y., "Increased Lipid Accumulation in Mucor circinelloides by Overexpression of Mitochondrial Citrate Transporter Genes", Industrial & Engineering Chemistry Research, ปีที่ 58, ฉบับที่ 6, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 2125-2134
2019 exAyudhya, NIN, exLaoteng, K, exSong, YD, exMeechai, A, inนางสาววรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์, "Metabolic traits specific for lipid-overproducing strain of Mucor circinelloides WJ11 identified by genome-scale modeling approach", PEERJ, ปีที่ 7, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2019, หน้า e7015-1-19
2018 inนางสาววรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์, exKingkaw, A, exYang, JH, exSong, YD, exLaoteng, K, "Dissecting metabolic behavior of lipid over-producing strain of Mucor circinelloides through genome-scale metabolic network and multi-level data integration", GENE, ปีที่ 670, กันยายน 2018, หน้า 87-97
2016 inนางสาววรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์, exอมรพันธ์ กลั่นจุ้ย, exไอยเรศ ถาวรสำเร็จกิจ, exวิธวินทร์ ตติยบวรชัย, exดร. กอบกุล เหล่าเท้ง, exรศ. ดร. อัศวิน มีชัย, "Genome-scale metabolic modeling of Mucor circinelloides and comparative analysis with other oleaginous species", Gene, ปีที่ 583, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - กุมภาพันธ์ 2016, หน้า 121-129
2014 exNam Ninh Nguyen, inนางสาววรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์, exBairong Shen, exPhi-Vu Nguyen, exHon Wai Leong, "Megafiller: A Retrofitted Protein Function Predictor for Filling Gaps inMetabolic Networks", Journal of Proteomics and Bioinformatics, ปีที่ S9, ฉบับที่ 003, มิถุนายน 2014