ผลของอาหารผสมสำเร็จหมักที่ประกอบด้วยอาหารหมักต่อคุณภาพอาหารหมัก การกินได้กระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน การย่อยได้ของโคเนื้อลูกผสม

Publish Year International Conference 1
2017 inดร.พิชาด เขจรศาสตร์, อาจารย์, inนายธีระยุทธ จันทะนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเมธา วรรณพัฒน์, "Fermentation quality and in vitro digestibility of fermented total mix ration with difference roughage and fermentation period", In PROCEEDINGS of International Conference on Animal Nutrition and Environment (ANI-NUE2017), 1 - 4 พฤศจิกายน 2017, ขอนแก่น ประเทศไทย