การตรวจการทำงานของสมองด้วย Electroencephalography (EEG) และ Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT)