คุณสมบัติการสร้างเอนไซม์และการสร้างสารยับยั้งจุลชีพของแบคทีเรียกรดแลคติกที่คัดแยกได้จากน้ำนมดิบและเนย