ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยกลิ่นสมุนไพรของผลิตภัณฑ์ Aroma dice? ที่ใช้ในการไล่ยุง