การศึกษาสาเหตุของการไม่สร้างแคปซูลในเชื้อ Streptococcus suis ซีโรไทป์ 31 ที่แยกได้จากมนุษย์ในประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาวัคซีน