การบำบัดน้ำเสียสีย้อมผ้าครามด้วยกระบวนการเฟนตัน

Publish Year International Conference 1
2017 inนายอนุรักษ์ เครือคำ, inนางสาวทัศนีย์ จันภูถิ่น, "Indigo Dye Wastewater Treatment by Fenton Oxidation", 19th International Conference on Water Pollution and Solutions, 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2017, barcelona ราชอาณาจักรสเปน