ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของฟิล์มเป่าเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช/ไคโตซาน

Publish Year International Journal 1
2016 exDang, K.M., inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, "Morphological characteristics and barrier properties of thermoplastic starch/chitosan blown film", Carbohydrate Polymers, ปีที่ 150, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2016, หน้า 40-47