แผนภาพความชอบของผลิตภัณฑ์ข้าวแตนที่มีจำหน่ายในทางการค้า

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exNattira On-nom, exPrawta Chantaro, "Preference mapping of commercial Khao-Tan rice cracker", International Food Research Journal, ปีที่ 22, ฉบับที่ 6, สิงหาคม 2015, หน้า 2091-2097
Publish Year International Conference 1
2014 inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exNattira On-nom, exPrawta Chantaro, "แผนภาพความชอบของผลิตภัณฑ์ข้าวแตนที่มีจำหน่ายในทางการค้า", The International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2014 (ICAAI 2014), 20 - 21 พฤศจิกายน 2014, เชียงราย อื่นๆ ประเทศไทย