การใช้ทิวทัศน์ที่น่าสนใจเพื่อลดแสงบาดตาในห้องเรียนและในสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Windows are less glaring when there is a preferred view", Built-Environment-Sri Lanka , ปีที่ 09-10, ฉบับที่ 01-02, มกราคม 2011, หน้า 45-55
Publish Year International Conference 1
2013 inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Thai Daylight Glare Index", THE 7th LUXPACIFICA 2013 : CULTURAL LIGHTING, 6 - 8 มีนาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย