การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างของต่อมเมือกและการผลิตเมือกในหอยเชอรี่และหอยทากยักษ์แอฟริกัน