การเตรียมและการประยุกต์ใช้ยางผงสำหรับปรับปรุงสมบัติของปูนสอ

Publish Year International Conference 1
2015 inดร.จันทิกา ชูโชติรส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, "Spray Drying of Natural Rubber", The 41st Congress on Science and Technology of Thailand (STT41), 6 - 8 พฤศจิกายน 2015, นครราชสีมา ประเทศไทย