เทคนิคการก่อสร้างถนนเชิงลาดคอสะพาน บริเวณพื้นที่ดินอ่อนที่เหมาะสม

Publish Year International Conference 2
2015 inดร.บารเมศ วรรธนะภูติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ก่อโชค จันทวรางกูร, รองศาสตราจารย์, exสรศักดิ์ เซียวศิริกุล, "Utilization of EPS Geofoam for Bridge Approach Structure on Soft Bangkok Clay", Proceedings of the Fifth International Symposium on Geotechnical Safety and Risk (ISGSR2015), 13 - 16 ตุลาคม 2015, Rotterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2015 exสรศักดิ์ เซียวศิริกุล, inดร.ก่อโชค จันทวรางกูร, รองศาสตราจารย์, inดร.บารเมศ วรรธนะภูติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Evaluation of Differential Settlement along Bridge Approach Structure on Soft Bangkok Clay", Proceedings of the Fifth International Symposium on Geotechnical Safety and Risk (ISGSR2015), 13 - 16 ตุลาคม 2015, Rotterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์