การพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของแรงงานไทยเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในภูมิภาคอาเซียน

Publish Year International Journal 1
2017 inดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย, รองศาสตราจารย์, "Economic Viewpoints of Labor’s English Language Skill Improvement", International Journal of Economic Research, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2017, หน้า 161-173
Publish Year International Conference 4
2016 inดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง, รองศาสตราจารย์, "Economic Viewpoints of Labor's English Language Skill Improvement", International Conference for Business and Economics ณ เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี, 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2016, เวนิส สาธารณรัฐอิตาลี
2014 inดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย, รองศาสตราจารย์, "The Determinants of Labor’s English Skill Improvement in Thailand: An Economic Perspective", 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANAGEMENT (4th ICM 2014), 16 - 17 มิถุนายน 2014, KUTA, BALI สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2014 inดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง, รองศาสตราจารย์, "HOW ECONOMICS EXPLAINS LABOUR’S ENGLISH LANGUAGE SKILL IMPROVEMENT", The 11th International CIRCLE Conference, 23 - 26 เมษายน 2014, Manchester สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2012 inดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง, รองศาสตราจารย์, "Explaining The Improvement In Labor’s Skill: A Case Of Thai Vocational Students’ English Proficiency", the 2012 International Business & Economics Conference, 15 - 17 ตุลาคม 2012, Las Vegas เนวาดา สหรัฐอเมริกา