การศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ ๖๓@๑๒ condominium ตั้งอยู่ที่ถนนนาเกลือ ซอย 12 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี