Person Image

  Education

  • กศ.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน, ไทย, 2521
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2524
  • วท.ด.(ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538

  Expertise Cloud

  (LA ROYALE BEACH)Adsorption capacityBang Pakong River BasinBentonitesBryozoanBungboraped wetlandChiang Mai provinceCommunity forestCommunity participation levelcondominiumenvironmental sustainabilityhighland agricultural land use patternsKlongtagrao waterchedMae Raem watershedMae Sa watershedPeople ParticipationPhorbol estersSanbaiการมีส่วนร่วมของประชาชนแก้ไขและพัฒนาขยะขยะอันตรายเขื่อนเขื่อนป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลคณะกรรมการลุ่มน้ำคลองสารภีความเหมาะสมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจ.ชลบุรี อ.ศรีราชาจอมเทียนบีชเม้าท์เท้นคอนโดมิเนียมจังหวัดชลบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีชายฝั่งชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตกชายฝั่งทะเลอ่าวไปทยฝั่งตะวันตกชุมชนเชียงรายตะวันออกเฉียงเหนือตัวดูดซับติดตามตรวจสอบทะเลท่าเทียบเรือเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬนครราชสีมานนทบุรีน้ำมันน้ำเสียบางละมุงเบนโทไนต์แบมบู รีสอร์ทไบรโอซัวประจวบคีรีขันธ์ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัจจัยผลกระทบผลกระทบด้านสังคมผลกระทบสิ่งแวดล้อมผังเมืองแผนปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์ฝั่งตะวันตกฟอร์โบลเอสเทอร์ภูมิทัศน์มลพิษสิ่งแวดล้อม มีนบุรีระบบบำบัดน้ำเสียระบบป้องกันน้ำท่วมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระยองโรงแรมโรงแรม 48 ห้องโรมแรมวินนาราลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนลา รอยัล บีชลุ่มน้ำโตนเลสาบลุ่มน้ำบางประกงวิศวกรรมชายฝั่งศูนย์ข้อมูลสบู่ดำสารพิษสิ่งแวดล้อมส่ิงแวดล้อมสิ่งแวดล้อมทางทะเลสิงห์บุรีหมู่บ้านสุขศิริแหลมผักเบี้ยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติออกแบบอาคารพักอาศัยอาคารพักอาศัยรวม คสล.อาคารอยู่รวมอาศัยอ่างเก็บน้ำคลองหลวงอ่าวไทยอ่าวไทยฝั่งตะวันตกอีไอเออุดรธานีไอโซเทอม

  Interest

  มลพิษสิ่งแวดล้อม , เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 127 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 116 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 7 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Environmental sustainability of highland agricultural land use patterns for Mae Raem and Mae Sa watersheds, Chiang Mai provinceCharnsungnern M., Tantanasarit S.2017Kasetsart Journal of Social Sciences
   38(2),pp. 169-174
   7
   2Phytoextraction and accumulation of lead from contaminated soil by vetiver grass: Laboratory and simulated field studyChantachon S., Kruatrachue M., Pokethitiyook P., Upatham S., Tantanasarit S., Soonthornsarathool V.2004Water, Air, and Soil Pollution
   154(1-4),pp. 37-55
   35
   3Characterization of water quality in Bungboraped Wetland, Thailand using self organizing map for water quality managementAnuttarunggoon N., Anuttarunggoon N., Anurakpongsatorn P., Tantanasarit S., Mahujchariyawong J.2020EnvironmentAsia
   13(2),pp. 114-123
   1