โครงการให้คำปรึกษา ออกแบบแลสร้างเครื่องตรวจสอบความผิดปกติของนมโรงเรียน ยู.เอช.ที. (สหกรณ์เกษตรสีคิ้ว)