โครงการให้คำปรึกษาออกแบบและสร้างเครื่องตรวจสอบความผิดปกติของนมโรงเรียน ยู.เอช.ที. (บริษัท เอบิโก้ แดรี่ ฟาร์ม จำกัด จ.ปทุมธานี)