การพัฒนาหงส์เหินพันธุ์ใหม่เพื่อการค้า/การศึกษาสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของหงส์เหินพันธุ์ใหม่