การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณของการนำเชื้อ Brucella spp. เข้าสู่ฟาร์มแพะนมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยการนำเข้าแพะนม และการยืมพ่อพันธุ์ในการผสม