การศึกษาความคงตัวของกิจกรรมการต้านจุลินทรีย์และอนุมูลอิสระของน้ำมันหอมระเหยกะเพรา

Publish Year National Conference 2
2014 exวชิรญา จัตตุพร, exอัครัช รอดคลองตัน, inดร.ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "กิจกรรมต้านแบคทีเรียก่อโรคในไก่และความคงตัวต่อความร้อนของกิจกรรมต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันหอมระเหยกะเพรา", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 52 (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร) , 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 exอานนท์ เขียวคํา, exอัครัช รอดคลองตัน, inดร.ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "กิจกรรมการต้านสารอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของน้ำมันหอมระเหยกะเพราที่ได้จากการกลั่นด้วยไอน้ำ", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 52 (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร), 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, อื่นๆ ประเทศไทย