การผลิตกระดาษจากสาหร่ายกลุ่มแมคโครอัลจีของไทย

Publish Year National Conference 1
2014 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, exPattana Planpoy, exWeerawut Choopradist, exTanakorn Thongchareaun, exChanadda Sinsamut, exPanupong Tanjitpanich , "Feasibility of Paper Making from Thai Macroalgae Resources", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 [The 40th Congress on Science and Technology of Thailand (STT40)], 2-4 December 2014, Hotel Pullman Khon Kaen Raja Orchid, Khon Kaen, Thailand., 2 - 4 ธันวาคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย