โครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการจัดสรรที่ดินชะอำเฮาส์ ตั้งอยู่บริเวณ ถนนคลองเทียน ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี