การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม (อพาร์มเม้นท์)7 ชั้น 4 อาคาร ตั้งอยู่บริเวณถนนทางหลวงชนบท (สายบ้านหัวสำโรง-บ้านแปลงไม้แดง) ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา