การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Park Siri ตั้งอยู่บริเวณถนนลงหาดบางแสน ซอย 8 ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี