ฟุตพริ้นท์น้ำผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร

Publish Year National Journal 1
2012 exPariyapat Nilsalab, exShabbir H. Gheewala, inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, "Water Assessment of Agrofuels Feedstock Cultivation: Methodology Approaches", Environment and Natural Resources Journal, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 11-20