จีโนมไมโทคอนเดรียของสัตว์ในสกุลตะกวดสาหรับการประเมินความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ

Publish Year International Journal 3
2018 exPrapatsorn Areesirisuk, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, exKirati Kunya, exWorapong Singchat, exSiwapech Sillapaprayoon, exSorravis Lapbenjakul, exWATCHARAPORN THAPANA, exAttachai Kantachumpoo, exSudarath Baicharoen, exBudsaba Rerkamnuaychoke, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, exKyudong Han, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Characterization of five complete Cyrtodactylus mitogenome structures reveals low structural diversity and conservation of repeated sequences in the lineage", Peer J, ปีที่ -, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2018
2012 inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, inนางสาวเสาวนีย์ สุพุทธิธาดา, รองศาสตราจารย์, inนางอมรา ทองปาน, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "New haplotype of the complete mitochondrial genome of Crocodylus siamensis and its species-specific DNA markers: distinguishing C. siamensis from C. porosus in Thailand", Molecular Biology Report, ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, เมษายน 2012, หน้า 4709-4717
2010 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exKazumi Matsubara, exYoshinobu Uno, inนางอมรา ทองปาน, รองศาสตราจารย์, inนางสาวเสาวนีย์ สุพุทธิธาดา, รองศาสตราจารย์, exChizuko Nishida, exYoichi Matsuda, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, "Genetic Relationship of Three Butterfly Lizard Species (Leiolepis reevesii rubritaeniata, Leiolepis belliana belliana,Leiolepis boehmei, Agamidae, Squamata) Inferred from Nuclear Gene Sequence Analyses", Kasetsart Journal (Natural Science), ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2010, หน้า 424-435
Publish Year National Conference 2
2015 exWATCHARAPORN THAPANA, exNampech Chaiprasertsri, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, exSudarath Baicharoen, exSaranon Charernsuk, exSumate Kamolnorranath , inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Fossil-Calibrated Molecular Phylogeny using Concatenated Twelve Mitochondrial Protein-Coding Genes and Evolutionary History of Varanid Lizards.", การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 19, 15 - 17 กรกฎาคม 2015, ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 exNampech Chaiprasertsri, exArjaree Supikamolseni, exSumate Kamolnorranath , exKirati Kunya, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Molecular barcoding of varanid lizard in Thailand", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 21 - 23 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย