การศึกษาสมบัติทางกายภาพและการเข้ากันได้กับระบบของสิ่งมีชีวิตของโครงร่าง เลี้ยงเซลล์ของพอลิแลคติกแอสิตกับเซรีซิน

Publish Year International Journal 2
2014 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exArkadiusz Chworos, "DNA-functionalized polystyrene particles and their controlled self-assembly", RSC Advances, ปีที่ 4, ฉบับที่ 58, กรกฎาคม 2014, หน้า 30648-30653
2013 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChworos, A., "Supramolecular cooperative-assembly of polyelectrolyte films", RSC Advances, ปีที่ 3, ฉบับที่ 14, มกราคม 2013, หน้า 4745-4749
Publish Year International Conference 1
2011 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, exK. Mourin, exM. Nardin, "Self-assembled polyelectrolyte complex: Sericin/DDAB", The 46th Midwest/39th Great Lakes Joint Regional American Chemical Society Meeting, 19 - 22 ตุลาคม 2011, Saint Louis มิสซูรี สหรัฐอเมริกา