การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของเอนไซม์บริเวณการหลุดร่วงของผลลองกอง

Publish Year International Journal 1
2016 exTaesakul, P., inดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์, "ฮฒ-glucanase and polygalacturonase activities are different in longkong (Lansium domesticum Corr.) fruit at two separation positions", Acta Horticulturae, ปีที่ 1119, มกราคม 2016, หน้า 81-88
Publish Year National Conference 1
2013 exน.ส.ประพิณพร แต่สกุล, inดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์, exน.ส.อรวรรณ ปลื้มจิตร์, "การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมเอนไซม์บริเวณหลุดร่วงของผลลองกอง", งานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 22 สิงหาคม 2013, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย