การล้มเหลวของระบบเครือข่ายและความสัมพันธ์กับปัจจัยภายนอก

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.สุภาพร เอื้อจงมานี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProfessor Chuanyi Ji, "Large-Scale Network-Service Disruption: Dependencies and External Factors", IEEE Transactions on Network and Service Management, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2011 - มีนาคม 2012, หน้า 375-386
Publish Year International Conference 1
2011 inดร.สุภาพร เอื้อจงมานี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProfessor Chuanyi Ji, exJames Momoh, "Inferring Cascading Network-Power Disruptions and Sustainability", 2011 International Joint Conference on Neural Networks, 31 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2011, San Jose แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา