คุณสมบัติการส่งผ่านของแม่เหล็กและตัวนำยวดยิ่งแกรฟินขณะอยู่ใต้ภาวะความเครียดเชิงกล

Publish Year International Journal 3
2014 exTatnatchai Suwannasit, exRassmidara Hoonsawat, exI-Ming Tang, inดร.บำเหน็จ สุดชมโฉม, รองศาสตราจารย์, "Josephson Effect in Graphene: Comparison of Real and Pseudo Vector Potential Barriers", Chinese Physics Letters, ปีที่ 31, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2014, หน้า 037401-1-037401-4
2013 inดร.บำเหน็จ สุดชมโฉม, รองศาสตราจารย์, exTang, I.-M., exHoonsawat, R., "Directional quantum transport in graphyne p-n junction", Journal of Applied Physics, ปีที่ 113, ฉบับที่ 7, กุมภาพันธ์ 2013
2013 inดร.บำเหน็จ สุดชมโฉม, รองศาสตราจารย์, exศ ดร รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์, exศ ดร อิ มิง ทัง, "Magnetic-like field inducing negative Dirac mass in graphene on hexagonal boron nitride", Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, ปีที่ 52, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2013, หน้า 70-76