โครงการพัฒนาระบบการประเมินความสามารถทางพันธุกรรมจีโนมของโคนมในประเทศไทย

Publish Year International Journal 4
2019 exทวิรัตน์ ก้อนเครือ, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exProf.Dr. Mauricio A. Elzo, inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, รองศาสตราจารย์, "Accuracy of genomic-polygenic and polygenic breeding values for age at first calving and milk yield in Thai multibreed dairy cattle", Annals of Animal Science, ปีที่ 19, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2019, หน้า 633-645
2016 exJattawa, Danai, exElzo, Mauricio A., inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, รองศาสตราจารย์, "Imputation Accuracy from Low to Moderate Density Single Nucleotide Polymorphism Chips in a Thai Multibreed Dairy Cattle Population", ASIAN-AUSTRALASIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES, ปีที่ 29, ฉบับที่ 4, เมษายน 2016, หน้า 464-470
2016 exDanai Jattawa, exMauricio A. Elzo, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, รองศาสตราจารย์, "Genomic-polygenic and polygenic evaluations for milk yield andfat percentage using random regression models with Legendrepolynomials in a Thai multibreed dairy population", Livestock Science, ปีที่ 188, ฉบับที่ -, เมษายน 2016, หน้า 133-141
2015 exLaodim, Thawee, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exElzo, Mauricio A., inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, รองศาสตราจารย์, "Genome-wide linkage disequilibrium in a Thai multibreed dairy cattle population", LIVESTOCK SCIENCE, ปีที่ 180, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2015, หน้า 27-33
Publish Year International Conference 3
2015 exTawirat Konkruea, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, รองศาสตราจารย์, exMauricio A. Elzo, "Genetic and Phenotypic Trends for Age at First Calving and Milk Yield in Daughters from Imported and Thai Holstein Sires", ADSA-ASAS Joint Annual Meeting, 12 - 16 กรกฎาคม 2015, Orlando ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
2015 exPimchanok Yodklaew , inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exMauricio A. Elzo, inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, รองศาสตราจารย์, "Association between Genomic SNPs and Dairy Production Traits in Thai Multibreed Dairy Cattle", ADSA-ASAS Joint Annual Meeting, 12 - 16 กรกฎาคม 2015, Orlando ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
2015 exBodin Wongpom, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exMauricio A. Elzo, inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, รองศาสตราจารย์, "Genomic-Polygenic Evaluation for Milk Yield and Fat Yield in a Multibreed Dairy Cattle Population in Central Thailand", ADSA-ASAS Joint Annual Meeting, 12 - 16 กรกฎาคม 2015, Orlando ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา