การศึกษาการเกิดสีน้ำตาลโดยไม่อาศัยเอนไซม์ในกระบวนการเก็บรักษาน้ำมะพร้าว UHT

Publish Year International Conference 1
2015 inดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเจนจิรา จันทร์มี, "EFFECT OF UHT PROCESSING ON QUALITY AND SHELF LIFE OF COCONUT WATER", Shelf Life International Meeting-SLIM 2015, 21 - 23 ตุลาคม 2015, Milan สาธารณรัฐอิตาลี