การติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนของสารเอนโดซัลเฟนในขนและไข่เป็ด