การศึกษาคุณสมบัติของแบคทีเรียกรดแลคติกทนร้อนที่คัดแยกได้จาก เต้าหู้และน้ำเวย์เต้าหู้