การปรับปรุงระบบหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดชาน้ำมันและปรับปรุงระบบสกัดน้ำมันจากเมล็ดชาน้ำมัน

Publish Year National Conference 1
2015 exนาย บวร แสงสุวรรณ, inดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, "แบบจำลองกระบวนการอบแห้งด้วยลมร้อนสำหรับเมล็ดชาน้ำมันไม่กะเทาะเปลือก", งานประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 12 , 8 ธันวาคม 2015 - 3 กุมภาพันธ์ 2016, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย