คุณลักษณะของไลโซไซม์จากเลือดหอยแมลงภู่ ( Perna viridis )

Publish Year International Conference 1
2013 inดร.จีรภา หินซุย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายนิพัทธ์ ฉัตระทิน, "CHARACTERIZATION OF LYSOZYME FROM GREEN MUSSEL Perna viridis", the 10th Asean Fisheries and Agriculture Forum, 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2013, ํำYeosu สาธารณรัฐเกาหลี