การประมวลผลเสียงพูดภาษาไทยสำเนียงเฉพาะท้องถิ่นหลักใน 4 ภูมิภาค

Publish Year International Journal 4
2012 inดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Control of Fundamental Frequency Contour for Hidden Markov Model-Based Thai Speech Synthesis", American journal of applied sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 259-264
2012 inดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Thai Speech Phonology for Development of Speech Synthesis: A Review", American journal of applied sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 271-277
2012 inดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Speech Compression for Noise-Corrupted Thai Dialects", American journal of applied sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2012, หน้า 278-282
2012 inดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Thai Expressive Speech Processing Technology: A Review", American journal of applied sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2012, หน้า 293-299