เอนไซม์ในกลุ่มลิกนิโนไลติกของเห็ดราสายพันธุ์ RNF031 และความสามารถในการกำจัดสีย้อม