การแก้ไขปัญหานาหล่มเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปลูกข้าวในพื้นที่นาหล่ม

Publish Year National Conference 1
2013 inนางจันทร์จรัส วีรสาร, inนายวิสุทธิ์ วีรสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โปรไฟล์ความต้านทานต่อการแทงทะลุของดินนาและค่าวิกฤตของความแข็งเมื่อเกิดนาหล่ม", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 10, 7 ธันวาคม 2013, นครปฐม ประเทศไทย