การพัฒนาระบบไหลเวียนเสริมหลังจากการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดในหัวใจกระต่าย

Publish Year International Conference 1
2012 inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, exNirachada Limsuwan, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, exPetcharin Srivatanakul, "Intravenous administration of mesenchymal stem cells exerts therapeutic effects on infarcted heart model of rabbit: Focusing on potential effects of myocardial regeneration", 18th International Society for Cellular Therapy, 5 - 8 มิถุนายน 2012, Seattle อื่นๆ สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, exProfessor Godfrey Smith, exDr. Francis Burton, "Optical mapping study of arrhythmia mechanisms in acute ischaemia and chronic infarction in rabbit heart", ประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมครั้งที่ 39 , 5 - 8 พฤษภาคม 2010, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย