การค้นหาพื้นที่วิกฤตและระยะเวลาการสะสมไนโตรเจนและการประเมินการเปลี่ยนรูปของไนโตรเจนภายในแนวคลองและคลองย่อยของแม่น้ำท่าจีนในเขตจังหวัดนครปฐมและการใช้เครื่องปั๊มน้ำในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ

Publish Year International Conference 1
2011 exAnh Le Thi Tuyet, exAsst. Prof. Dr. Tamao Kasahara, inดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์, "In-Channel Nitrogen Retention in A Small Tropical Stream in Thachin River Basin, Central Thailand", The 1st EnvironmentAsia International Conference on “Environmental Supporting in Food and Energy Security: Crisis and Opportunity” The 1st EnvironmentAsia International Conference on “Environmental Supporting in Food and Energy Security: Crisis and Opportunity”, 22 - 25 มีนาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย