การทดสอบประสิทธิภาพของโพรไบโอติกทางการค้าต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในปลานิล

Publish Year International Conference 1
2010 inดร.ประภา ทรงจินดา, อาจารย์, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "In vitro efficacy of Zymax(tm) against pathogenic Aeromonas hydrophila and Flavobacterium spp.", 36th The International Conference on Veterinary Science, Thailand, 2010 , 2 - 5 พฤศจิกายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย