การวิเคราะห์มลพิษจากฝุ่นในอากาศในอำเภอศรีราชา

Publish Year National Journal 1
2010 inดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสันติ รักษาวงศ์, อาจารย์, inนายเกริก วงศ์สอนธรรม, อาจารย์, inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, "SEM/EDS Morphological and Chemical Composition Identification of Particulate Matter Emission from Shipping Activities around Si Racha Bay – Si Chang Island", Journal of Microscopy Society of Thailand , ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2010, หน้า 59-63
Publish Year National Conference 2
2010 inดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว, รองศาสตราจารย์, inนายสันติ รักษาวงศ์, อาจารย์, inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, inนายเกริก วงศ์สอนธรรม, อาจารย์, "SEM/EDS Morphologic Identification and Chemical Composition of Particulate Matters Emission from Shipping Activities around Si Racha Bay – Si Chang Island, Chonburi, Thailand", the 27th Annual Conference of Microscopy Society of Thailand (MST27) 2010, 20 - 22 มกราคม 2010, เกาะสมุย อ.ดอนสัก สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
2010 inดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสันติ รักษาวงศ์, อาจารย์, inนายเกริก วงศ์สอนธรรม, อาจารย์, "มลพิษอากาศและองค์ประกอบธาตุจากฝุ่นในอากาศที่เก็บจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี", การประชุมสัมมนาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกครั้งที่ ๓, 20 - 22 พฤษภาคม 2010, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย