อิทธิพลของการสั่นสะเทือนทางกลที่มีผลต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของโลหะผสมเกรด A356 ที่ได้จากการรีไซเคิลกระป๋องเครื่องดื่ม

Publish Year National Conference 1
2010 inนายพยูร เสนทองแก้ว, "อิทธิของการเติมกระป๋องเครื่องดื่มรีไซเคิลและการสั่นสะเทือนทางกลต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของโลหะผสมอะลูมิเนียมซิลิคอน เกรด A356", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๔๙ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิสวกรรมศาสตร์ "เทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษากับเศรษฐกิจการเกษตร", 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย