ความสามารถในการย่อยและขับถ่ายอาหารแห้งและอาหารเปียกในสุนัข