การพัฒนาวีธีตรวจสอบสารออกฤทธิ์ยับยั้ง ไทโรซีนไคเนส จาก EGFR เพื่อใช้ในการคัดสรรหายายับยั้งมะเร็ง